+ 385 48 62 45 85

Novosti

Z A P I S N I K

 

sa  sjednice Plenuma klubova RLRS – djevojčice B održane  28.rujna.2017.  u Koprivnici,  Sportska dvorana FRAN GALOVIĆ ( Vip salon) Željka Selingera 3a.  

Započeto u 17:00 sati.

Sjednicu je pisanim pozivom sazvao voditelj RLRS – djevojčice B Dieter Benotić koji sjednici predsjedava i rukovodi njenim radom.

Predsjedavajući  je utvrdio da je na sjednici nazočno 4 člana  rukometnih klubova Regije Sjever :

 RK GAREŠNICA – Hrvoje Horvat,

RK PODRAVKA- Nenad Smiljanec,

RK ĐURĐŠEVAC – Ferenčić Ivana,            

ŽRK RADSNIK – Dario Sokač.

 

Opravdali su izostanak rukometni klubovi:

ŽRK TVIN VIROVITICA,

RŠD BJELOVAR,

ŽRK BJELOVAR.

Isti su dali sbvoju suglasnost na materijale koje su primili zas sjednicu.                 

Nakon otvararnja Sjednice i pozdravnih riječi predesjedavajući je predložio, a Upravni odbor prihvatio i usvojio slijedeći

D N E V N I  R E D:

      

                              1.Rasprava o propozicijama natjecanja za sezonu 2017/2018,

                                        1.1.prihvaćanje Propozicija RLRS- djevojčice B

                               2.Početak RLRS – djevojčice B

                                        2.1. donošenje odluke o početku lige

                              3./ Pitanja i prijedlozi/Razno/Različito

                   

Ad 1.  Rasprava o propozicijama natjecanja za sezonu 2017/2018

 

             Klubovi su u sazivu dobili materijale po ovoj točci DR, te voditelj otvara raspravu.

             NENAD SMILJANEC- RK PODRAVKA – predlaže da se preporuči klubovima da u igi ne koriste  sustav

 “ FLASTERA”. Ostale odredbe Propizicija prihvaća.

             DARIO SOKAČ – ŽRK RADNIK- zbog zauzetosti dvorane u Križevcima, traži promjenu  termina. Ostale odredbe Propizicija prihvaća.

             HRVOJE HORVAT – RK GAREŠNICA – iznosi da ŽRK IVANČICE odustaje od natjecanja kako se naknadno prijavio ŽRK BJELOVAR da se isti spoji u skupinu sa RŠD BJELOVAR, a RK GAREŠNICA ide u skupinu F. Sa ostalim odredbama Propozicija je suglasan. To iziskuje izradu novog rasporeda igranja , ali se mora provjeriti.

 

               1.1.prihvaćanje Propozicija RLRS- djevojčice B

Nakon provedene rasprave donose se slijedeći zaključci vezani za organizaciju utakmica:

·        Klubovi su obvezni pridržavati se odredaba Propozicija

·        Na utakmici ne mogu nastupiti neregistrirane igračice,

·        Kotizaciju uplatiti do 14.10.201¸7, i dostaviti kopiju uplate,

·        Igračice moraju imati važeći liječnički pregled,

·        Nije dozvoljeno igrane“FLASTERA“

·        Obvezuju se suci i domaćin KRUGA da  se utakmice ne mogu započeti bez nazočnosti liječnika,

·        Utakmice mogu voditi samo ispitani suci,

·        Sve eventualne primjedbe domaćin kao i ekipe sudionice KRUGA staviti u prilog zapisniku,

·        Samovoljna odgoda KRUGA nije dozvoljena, treba tražiti službeno odobrenje od voditelja

Nakon toga jednoglasno su prihvaćene PROPOZICIJE sa navedenim Zaključćima.

 

Ad 2. Početak RLRS – djevojčice B

 

                Kako je zatražena izmjena termina, a potrebito je I izraditi novi raspored igranja KRUGOVA predlaže se početak lige za 15. listopad 2017.

                                        2.1. donošenje odluke o početku ligeodine

                                        Donosi se odluka o početku lige 15. listopada 2017.godine.

 

 

 

NOVI TERMINI KRUGOVA:

15.10 2017. I KRUG

29.10.2017. II KRUG

12.11.2017. III KRUG

03.12.2017. IV KRUG

10.12.2017. V KRUG

 

 Ad 3. / Pitanja i prijedlozi/Razno/Različito

 Vodeitelj izvješćuje da će svi potrebiti materijali biti dostavljani sudionicama lige, te objavljeni na WEB-stranici RS KKŽ(www.rskkz.hr).

 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo, pa predsjedavajući zaključuje rad sjednice.

 

Dovršeno u 18:15 sati

 

                                                                                 Voditelj RLRS – djevojčice B

                                                                                                                        Dieter Benotić

 

                                                                                                                         _____________________

Ostale novosti

 • RK PODRAVKA VEGETA S.D.D.
  Koprivnica

 • ŽRK KTC
  Križevci

 • RK ĐURĐEVAC
  Đurđevac

 • ŽRK KALINOVAC
  Kalinovac

 • ŽRK MLADOST
  Kloštar Podravski

 • RK KOPRIVNICA HANGAR 18
  Koprivnica

 • RK KTC
  Križevci

 • RK GOLA
  Gola

Partneri