+ 385 48 62 45 85

Suci

Zbor sudaca Koprivničko-križevačke županije

Predsjednik Vedrana Kolarek
Tajnik Ivana Blažek
Udruga hrvatskih rukometnih sudaca(UHRS) je osnovana kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unapređenju rukometa, suđenjem i nadziranjem suđenja.
UHRS je članica Hrvatskoga rukometnog saveza, s kojim se posebnim propisom uređuju pitanja od zajedničkog probitka. UHRS-a u svrhu ostvarivanja ciljeva, samostalno odlueuje o svojim ustrojstvenim, novčanim, stručnim i ostalim pitanjima, član je nacionalnog športskog saveza te samostalno odlučuje o možebitnom članstvu u ostalim udrugama.
Djelatnosti su UHRS-a:

- usvajanje politike, programa i planova rada, radi razvitka struke usklađivanjem međusobnih aktivnosti članica; ovladavanje Pravilima igre, radi unapređivanja rukometnog športa;
- briga o suđenju i nadziranju suđenja prema Pravilima igre, uz obvezujuaću primjenu propisa Hrvatskog rukometnog saveza
- priređivanje seminara radi stručne izobrazbe i osposobljavanja UHRS-ovih pripadnika, radi podizanja kakvoaće suđenja, svojih članova primjenom Pravila igre na utakmicama, uz promidžbene djelatnosti;
- priprema i provedba tečaja za suce i skrb o unapređivanju strukovnog rada;
- uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);
- suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;
- sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja te utvrđivanje liste sudaca i nadzornika suđenja prema kakvoći suđenja i nadziranja za rukometna natjecanja;
- briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;
- obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za UHRS-ove članove
Članstvo u UHRS-u

UHRS-ovim članom može postati zbor sudaca kao udruga članova rukometnih sudaca i nadzornika suđenja, registrirana i evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni sudac.
Svaki član UHRS-a djeluje u okviru Zbora sudaca u mjestu prijave prebivališta ili stalnog boravka. Rukometnim se sucem postaje polaganjem ispita sukladno statutu i UHRS-ovim propisima tako da učlanjenjem postaje UHRS-ov član.

 • RK PODRAVKA VEGETA S.D.D.
  Koprivnica

 • ŽRK KTC
  Križevci

 • RK ĐURĐEVAC
  Đurđevac

 • ŽRK KALINOVAC
  Kalinovac

 • ŽRK MLADOST
  Kloštar Podravski

 • RK KOPRIVNICA HANGAR 18
  Koprivnica

 • RK KTC
  Križevci

 • RK GOLA
  Gola

Partneri