+ 385 48 62 45 85

Suci

Zbor sudaca Koprivničko-križevačke županije

Predsjednik Marko Presek
Tajnik Dalibor Blesić
Rizničar Lorena Jurenec
Upravni odbor Marko Presek
Dalibor Blesić
Lorena Jurenec
Vladimir Jurenec
Tomislav Vratić
Nadzorni odbor Maja Vajdić
Ivana Talić
Dario Šušak
Strukovno povjerenstvo Vladimir Jurenec
Stegovno povjerenstvo Tomislav Vratić
Aktivni članovi Zbora sudaca Koprivničko-križevačke županije su:

KOPRIVNICA KRIŽEVCI ĐURĐEVAC
1. Lorena Jurenec 1. Darko Pukec 1. Jelena Marić
2. Vladimir Jurenec 2. Nenad Štefoić 2. Damir Marić
3. Maja Vajdić 3. Boris Vidović 3. Josip Lazar
4. Ivana Talić 4. Josip Petrlić 4. Martin Trepotec
5. Tomislav Vratić 5. Srećko Rešetar 5. Zlatko Jančijev
6. Dario Šušak 6. Anđelko Nervo
7. Branko Krajačić 7. Višnja Lisjak
8. Dalibor Blesić 8. Dražen Bokan
9. Marko Presek 9. Barbara Ehrenberger
10. Dijana Dobrić 10. Ines Grbus
11. Petra Šimčić


Kontakt osoba za delegiranje je Marko Presek ( 098/9843-710 )

Udruga hrvatskih rukometnih sudaca(UHRS) je osnovana kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unapređenju rukometa, suđenjem i nadziranjem suđenja.
UHRS je članica Hrvatskoga rukometnog saveza, s kojim se posebnim propisom uređuju pitanja od zajedničkog probitka. UHRS-a u svrhu ostvarivanja ciljeva, samostalno odlueuje o svojim ustrojstvenim, novčanim, stručnim i ostalim pitanjima, član je nacionalnog športskog saveza te samostalno odlučuje o možebitnom članstvu u ostalim udrugama.
Djelatnosti su UHRS-a:

- usvajanje politike, programa i planova rada, radi razvitka struke usklađivanjem međusobnih aktivnosti članica; ovladavanje Pravilima igre, radi unapređivanja rukometnog športa;
- briga o suđenju i nadziranju suđenja prema Pravilima igre, uz obvezujuaću primjenu propisa Hrvatskog rukometnog saveza
- priređivanje seminara radi stručne izobrazbe i osposobljavanja UHRS-ovih pripadnika, radi podizanja kakvoaće suđenja, svojih članova primjenom Pravila igre na utakmicama, uz promidžbene djelatnosti;
- priprema i provedba tečaja za suce i skrb o unapređivanju strukovnog rada;
- uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);
- suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;
- sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja te utvrđivanje liste sudaca i nadzornika suđenja prema kakvoći suđenja i nadziranja za rukometna natjecanja;
- briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;
- obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za UHRS-ove članove
Članstvo u UHRS-u

UHRS-ovim članom može postati zbor sudaca kao udruga članova rukometnih sudaca i nadzornika suđenja, registrirana i evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni sudac.
Svaki član UHRS-a djeluje u okviru Zbora sudaca u mjestu prijave prebivališta ili stalnog boravka. Rukometnim se sucem postaje polaganjem ispita sukladno statutu i UHRS-ovim propisima tako da učlanjenjem postaje UHRS-ov član.

 • RK PODRAVKA VEGETA S.D.D.
  Koprivnica

 • ŽRK KTC
  Križevci

 • RK ĐURĐEVAC
  Đurđevac

 • ŽRK KALINOVAC
  Kalinovac

 • ŽRK MLADOST
  Kloštar Podravski

 • RK KOPRIVNICA HANGAR 18
  Koprivnica

 • RK KTC
  Križevci

 • RK GOLA
  Gola

Partneri