+ 385 48 62 45 85

Treneri

Udruga rukometnih trenera Koprivničko-križevačke županije

Udruga hrvatskih rukometnih trenera(UHRT) je osnovana kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unaprijeđivanju rukometnog športa.
UHRT je članica Hrvatskoga rukometnog saveza.
21. siječnja 1976. godine u Poreču je održana Osnivačka konferencija Udruge trenera HRS-a na kojoj je prisustvovalo 146 trenera iz Hrvatske.
1998. godine u Koprivnici je održana Osnivačka sjednica Skupštine Udruge rukometnih trenera RS KKŽ.
Udruga rukometnih trenera Koprivničko-križevačke županije
Predsjednik Goran Mrđen
Tajnik Antonio PranjićČlanstvo u URT RS KKŽ –u:

URT RSKKŽ-ovim članom može postati svaka osoba, registrirana evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni trener. Svaki član URT RSKKŽ -a djeluje u okviru Udruge trenera RS KKŽ.

Djelatnosti su URT RS KKŽ-a:

- priprema i provedba tečaja za trenere i skrb o unapređivanju strukovnog rada;
- uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);
- suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;
- sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja;
- briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;
- obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za URT RS KKŽ-ove članove.

POVIJEST I RAZVOJ EDUKACIJE TRENERA NA PODRUČJU HRVATSKE

Edukacija rukometnih trenera, započela je organizirano 1948. godine odlaskom instruktora HRS-a koji su na područjima koja nisu imala nikakve informacije o rukometu, počeli sa edukacijom igrača, trenera i sudaca. Godinu dana kasnije instruktori HRS-a započeli su i sa edukativno-informativnim radom u susjednim državama ( Makedonija, Slovenija, Crna Gora)

Instruktori koji su vršili edukaciju na terenu bili su školovani na tečajevima koje je organizirao HRS. Dolaskom međunarodnih instruktora iz Njemačke Bernharda Kempe i Siegried Perrey u Beograd 1953. i 1954. godine ( gdje je održan tečaj za sve rukometne instruktore sa područja Jugoslavije) započinje se sa ozbiljnijim pristupom edukaciji trenera. Naravno, moramo istaknuti da se do 1958. godine sva pažnja posvećivala „velikom rukometu“, ali smatramo važnim istaknuti dugu tradiciju edukacije trenera, bez obzira na veličinu rukometnog igrališta i broj igrača.
U razdoblju od 1948. -1952. godine osposobljeno je za rad u rukometu 240 instruktora i 3 trenera.

1958. godine započinje raditi i Jugoslovenska škola rukometa koja se redovito organizirala na području Hrvatske, a tek mali broj njih organiziran je u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori.
1959. godine započinje sa radom Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu, na kojoj se educiraju rukometni treneri.

1975. godine sustav edukacije osoba za rad u sportu propisan je od strane države koja je striktno odredila stupnjeve edukacije trenera. Po prvi puta treneri su podijeljeni u 3 nivoa edukacije; trener, viši trener i diplomirani trener ovisno o stupnju edukacije.

21. siječnja 1976. godine u Poreču je održana Osnivačka konferencija Udruge trenera HRS-a na kojoj je prisustvovalo 146 trenera iz Hrvatske. U isto vrijeme je održana u Poreču i 1. ŠKOLA RUKOMETA HRS-A.
Nakon 1976. godine, UT HRS početkom svake godine organizira ŠKOLE RUKOMETA HRS-a na kojima prisustvuje veliki broj rukometnih trenera i predavača.
Nakon 1990. godine ŠKOLA RUKOMETA HRS-a mijenja naziv u SEMINAR TRENERA HRS-a, koji se orgasniziraq svake godine u siječnju mjesecu.

STRUKTURA EDUKACIJE TRENERA U HRVATSKOJ
Edukacija rukometnih trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu
Kineziološki fakultet u Zagrebu organizira Doktorski studij, Poslije- diplomski specijalistički studij,Visoku i Višu školu za rukometne trenere.

Edukacija rukometnih trenera pri Hrvatskom olimpijskom odboru
Hrvatski rukometni odbor u suradnji sa HRS-om organizira od 1991 godine Tečaj za rukometne trenere u trajanju dva semestra ili godine dana. Nastava se održava u Puli dva puta na godinu u trajanju od 14 dana za svaki semestar. Polaznici tečaja imaju 8 općih predmeta, 3 specijalistička i predagošku praksu. Nakon položenih svih ispita dobivaju diplomu trenera rukometa.

 • RK PODRAVKA VEGETA S.D.D.
  Koprivnica

 • ŽRK KTC
  Križevci

 • RK ĐURĐEVAC
  Đurđevac

 • ŽRK KALINOVAC
  Kalinovac

 • ŽRK MLADOST
  Kloštar Podravski

 • RK KOPRIVNICA HANGAR 18
  Koprivnica

 • RK KTC
  Križevci

 • RK GOLA
  Gola

Partneri