Hrvatske državnosti 7, 48000 Koprivnica

+385 95 9999 535

rs.koprivnica@hrs.hr

Registri – razni

Ovdje možete naći sve potrebne Registre za klubove kako bi poslovali u skladu s Propisima i Zakonima RH.

Registar Udruga

U ovome registru se prijavljuju sve udruge na području RH te temeljem Rješenja o upisu stječu pravo poslovanja. Ovdje se prijavljuje Statut Kluba, osobe ovlaštene za zastupanje, likvidator udruge, dodjeljuje se OIB novoosnovanoj Udruzi/Klubu i ostalo.
REGISTAR UDRUGA – Ministarstvo pravosuđa i uprave, uvid u registar
URED ZA UDRUGE – Upravni odjel za opće poslove i imovinska prava KKŽ, dokumentacija potrebna za upise i izmjene u Registru Udruga


Registar Neprofitnih Organizacija

Registar neprofitnih organizacija vodi se kod Ministarstva financija te su u njemu sadržana sva obvezujuća izvješća neprofitnih organizacija kao korisnika javnih prihoda. Izvješća su obvezna.
REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – Ministarstvo financija, uvid u registar
RNO OBRASCI – Ministarstvo financija, dokumenti i obrasci za upise i promjene podataka u registru


Registar Sportskih Djelatnosti

Ovaj Registar vodi Upravno tijelo Koprivničko-križevačke županije te se u njemu vode sve sportske udruge, sportska dionička društva, trgovačka društava te
ustanove koje se bave sportskom djelatnošću u skladu sa Zakonom o sportu.
REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine KKŽ, upis, promjene, brisanje


Sudski Registar

Ovaj Registar se za našu županiju vodi pri Trgovačkom sudu u Varaždinu te se u njemu vode i upisuju sva sportska dionička društva kao i tvrtke koje se bave sportskom djelatnošću u skladu sa Zakonom o sportu.
SUDSKI REGISTAR – Trgovački sud u Varaždinu, sva potrebna dokumentacije za upis ili promjene