Hrvatske državnosti 7, 48000 Koprivnica

+385 95 9999 535

rs.koprivnica@hrs.hr

Zbor sudaca KKŽ i Udruga trenera KKŽ

Zbor sudaca Koprivničko-križevačke županije

Predsjednica: Vedrana Kolarek
Tajnica: Ivana Blažek
zborruksudaca.kckz@gmail.com

Udruga hrvatskih rukometnih sudaca(UHRS) je osnovana kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unapređenju rukometa, suđenjem i nadziranjem suđenja.
UHRS je članica Hrvatskoga rukometnog saveza, s kojim se posebnim propisom uređuju pitanja od zajedničkog probitka. UHRS-a u svrhu ostvarivanja ciljeva, samostalno odlučuje o svojim ustrojstvenim, novčanim, stručnim i ostalim pitanjima, član je nacionalnog športskog saveza te samostalno odlučuje o možebitnom članstvu u ostalim udrugama.
Djelatnosti su UHRS-a:
– usvajanje politike, programa i planova rada, radi razvitka struke usklađivanjem međusobnih aktivnosti članica; ovladavanje Pravilima igre, radi unapređivanja rukometnog športa;
– briga o suđenju i nadziranju suđenja prema Pravilima igre, uz obvezujuaću primjenu propisa Hrvatskog rukometnog saveza;
– priređivanje seminara radi stručne izobrazbe i osposobljavanja UHRS-ovih pripadnika, radi podizanja kakvoaće suđenja, svojih članova primjenom Pravila igre na utakmicama, uz promidžbene djelatnosti;
– priprema i provedba tečaja za suce i skrb o unapređivanju strukovnog rada;
– uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);
– suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;
– sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja te utvrđivanje liste sudaca i nadzornika suđenja prema kakvoći suđenja i nadziranja za rukometna natjecanja;
– briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;
– obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za UHRS-ove članove
Članstvo u UHRS-u.

UHRS-ovim članom može postati zbor sudaca kao udruga članova rukometnih sudaca i nadzornika suđenja, registrirana i evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni sudac.
Svaki član UHRS-a djeluje u okviru Zbora sudaca u mjestu prijave prebivališta ili stalnog boravka. Rukometnim se sucem postaje polaganjem ispita sukladno statutu i UHRS-ovim propisima tako da učlanjenjem postaje UHRS-ov član.

Udruga rukometnih trenera Koprivničko-križevačke županije

Predsjednik: Goran Mrđen
Tajnik: Antonio Pranjić
antonio.pranjic@rk-podravka.hr

Udruga hrvatskih rukometnih trenera(UHRT) je osnovana kao dragovoljna udruga u cilju postizanja svekolikog napretka u promicanju, razvitku i unaprjeđivanju rukometnog športa. UHRT je članica Hrvatskoga rukometnog saveza.
21. siječnja 1976. godine u Poreču je održana Osnivačka konferencija Udruge trenera HRS-a na kojoj je prisustvovalo 146 trenera iz Hrvatske.
1998. godine u Koprivnici je održana Osnivačka sjednica Skupštine Udruge rukometnih trenera RS KKŽ.
Članstvo u URT RS KKŽ –u:
URT RSKKŽ-ovim članom može postati svaka osoba, registrirana evidentirana sukladno Zakonu, te svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, rukometni trener. Svaki član URT RSKKŽ -a djeluje u okviru Udruge trenera RS KKŽ.
Djelatnosti su URT RS KKŽ-a:
– priprema i provedba tečaja za trenere i skrb o unapređivanju strukovnog rada;
– uspostava i usklađivanje djelatnosti i održavanje suradnje između članova Udruge i pripadnika te suradnja sa srodnim športskim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, posebice s Međunarodnim (IHF-om) i Europskim rukometnim savezom (EHF-om);
– suradnje s tijelima jedinica lokalne uprave, udruga, tvrtki i obrazovnih ustanova;
– sudjelovanje u stvaranju prijedloga o sustavu i uvjetima priređivanja rukometnih natjecanja;
– briga o športskoj osposobljenosti, zdravlju, međusobnom razumijevanju i usvajanju moralnih vrijednosti;
– obavljanje promidžbene djelatnosti objavljivanjem napisa, poruka i sadržaja te svih ostalih poslova i djelatnosti što su od probitka za URT RS KKŽ-ove članove.

POVIJEST I RAZVOJ EDUKACIJE TRENERA NA PODRUČJU HRVATSKE
Edukacija rukometnih trenera, započela je organizirano 1948. godine odlaskom instruktora HRS-a koji su na područjima koja nisu imala nikakve informacije o rukometu, počeli sa edukacijom igrača, trenera i sudaca. Godinu dana kasnije instruktori HRS-a započeli su i sa edukativno-informativnim radom u susjednim državama ( Makedonija, Slovenija, Crna Gora)
Instruktori koji su vršili edukaciju na terenu bili su školovani na tečajevima koje je organizirao HRS. Dolaskom međunarodnih instruktora iz Njemačke Bernharda Kempe i Siegried Perrey u Beograd 1953. i 1954. godine ( gdje je održan tečaj za sve rukometne instruktore sa područja Jugoslavije) započinje se sa ozbiljnijim pristupom edukaciji trenera. Naravno, moramo istaknuti da se do 1958. godine sva pažnja posvećivala „velikom rukometu“, ali smatramo važnim istaknuti dugu tradiciju edukacije trenera, bez obzira na veličinu rukometnog igrališta i broj igrača. U razdoblju od 1948. -1952. godine osposobljeno je za rad u rukometu 240 instruktora i 3 trenera. 1958. godine započinje raditi i Jugoslovenska škola rukometa koja se redovito organizirala na području Hrvatske, a tek mali broj njih organiziran je u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori. 1959. godine započinje sa radom Visoka škola za fizičku kulturu u Zagrebu, na kojoj se educiraju rukometni treneri. 1975. godine sustav edukacije osoba za rad u sportu propisan je od strane države koja je striktno odredila stupnjeve edukacije trenera. Po prvi puta treneri su podijeljeni u 3 nivoa edukacije; trener, viši trener i diplomirani trener ovisno o stupnju edukacije. 21. siječnja 1976. godine u Poreču je održana Osnivačka konferencija Udruge trenera HRS-a na kojoj je prisustvovalo 146 trenera iz Hrvatske. U isto vrijeme je održana u Poreču i 1. ŠKOLA RUKOMETA HRS-A.
Nakon 1976. godine, UT HRS početkom svake godine organizira ŠKOLE RUKOMETA HRS-a na kojima prisustvuje veliki broj rukometnih trenera i predavača. Nakon 1990. godine ŠKOLA RUKOMETA HRS-a mijenja naziv u SEMINAR TRENERA HRS-a, koji se organizira svake godine u svibnju mjesecu.

STRUKTURA EDUKACIJE TRENERA U HRVATSKOJ
Edukacija rukometnih trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu
Kineziološki fakultet u Zagrebu organizira Doktorski studij, Poslije-diplomski specijalistički studij, Visoku i Višu školu za rukometne trenere.
Edukacija rukometnih trenera pri Hrvatskom olimpijskom odboru
Hrvatski rukometni odbor u suradnji sa HRS-om organizira od 1991 godine Tečaj za rukometne trenere u trajanju dva semestra ili godine dana. Nastava se održava u Puli dva puta na godinu u trajanju od 14 dana za svaki semestar. Polaznici tečaja imaju 8 općih predmeta, 3 specijalistička i pedagošku praksu. Nakon položenih svih ispita dobivaju diplomu trenera rukometa.