Hrvatske državnosti 7, 48000 Koprivnica

+385 95 9999 535

rs.koprivnica@hrs.hr

Uputa za izdavanje ispisnice

Posted by

Uvođenjem novog IS HRS-a Ispisnice igrači i igračice sami traže elektronskim putem. Na niže navedeni link treba se prvo registrirati te nakon toga digitalnim putem zatražiti Ispisnicu. Također niže je i Uputa za izdavanje Ispisnice.

Ukoliko se javi greška da uneseni mail igrača ne postoji, potrebno je mailom dostaviti matične podatke igrača kao i točan mail kako bi se isti u bazi podataka mogao adekvatno ažurirati. Adresa za dostavu podataka: rs.koprivnica@hrs.hr

http://moj.hrsis.online:6363/